4e Industriële revolutie

Wij staan voor belangrijke veranderingen in de wijze waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. De beschikbaarheid van ongeëvenaarde rekencapaciteit, opslag en toegang tot kennis, zijn de basis voor de technologische doorbraken zoals kunstmatige intelligentie, autonome voertuigen, nanotechnologie, biotechnologie, kwantum computing, 3D printing en energie-opslag, om er een paar te noemen. 

De 4e industriële revolutie begon rond deze eeuwwisseling en wordt vandaag onder meer gekarakteriseerd door een wijdverspreid en mobiel internet, kleinere, sterkere en bovendien goedkopere sensoren, kunstmatige intelligentie en machine learning. 

Intelligente Robots, die bewust van hun omgeving interactie met mensen mogelijk maken, is slechts een van de vele veranderingen die de industriële productie in de komende jaren grondig zal veranderen. 

Ook de voeding- en zoetwaren industrie is aan deze veranderingen onderhevig. Talrijke repeterende werkzaamheden in de productie en verpakking zullen mede onder druk van de beschikbaarheid van resources worden ingevuld door intelligente, samenwerkende robots (cobots). 

Naast onze focus op kwalitatief hoogwaardige en efficiënte productie- en verpakkingsmachines willen wij ook bijdragen aan het vormgeven van deze veranderingen in de industrie. Een eerste stap hierin is de samenwerking die wij met Smart Robotics uit Eindhoven zijn aangegaan. 

Gerard Verduyn